Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti

Birds and Electric Lines